De fem elementer

Fremstillingen af et sandbillede fungerer med elementerne ild, vand, jord, luft og kærlighed.

Ild:

Glasset mellem hvilke mineraler bevæger sig forbinder to elementer i sandbilledet. Formet af ilden bliver selve sandet det, der omgiver det.

Vand:

Inde i et sandlandskab er vandet det element, der sætter kunstværket i strømmen. Uden vandblandingen falder sandet til jorden uden et greb, med det svæver det forsigtigt gennem billedet.

Luft:

Vogter af sandet og ven af vandet. På grund af samspillet mellem luft og vand bæres sandet på billedet af et lag luftbobler, hvorved det koagulerer som ønsket.

Jorden:

Det stille element i sandbilledet. Afhængigt af designet kan billedet holdes fint på træet, eller det kan også lukkes kraftigt. Træet giver billedet et hjem.

Kærlighed:

Det bindende element, kærlighed samler det, der er meningen for hinanden, og det forener alle elementer gennem omhyggeligt håndarbejde i form af sandlandskabet.